Fuel
Бензиностанция
Service
Автоцентър
Shop
Магазин
Parking
ТИР-паркинг
Bar
Снек-бар
Shower
Душ-кабини
WC
Тоалет

МТТ ООД - Добрич

Добрич, Околовръстен път “Добротица”
Телефони:
058 602 558; 058 601 344;
058 603 331; 058 601 346 
Факс: 058 603 331
e-mail: mtt@mtt-bg.com; mtt@dobrich.net

map

ЛИЦЕНЗ

за събиране, временно съхранение и транспорт на отработени масла


MTT ООД притежава разрешение № 03-ДО-267-01 от 28.12.2007г. от РИОСВ – гр. Варна за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци. Дружеството се занимава с приемане на отработени /отпадъчни/ масла от крайния потребител, събиране на отработени масла и маслени емулсии от местата за смяна на масла, от площадките за временно съхранение на масла, които са образувани в резултат на експлоатацията на техниката и оборудването на юридическите лица. 
Дружеството разполага с оборудвани транспортни средства съгласно изискванията на Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Фирмената площадка за временно съхранение на отработени масла е разположена в гр. Добрич, околовръстен път "Добротица" – Автоцентър "МТТ".


licenz2

stiker