Fuel
Бензиностанция
Service
Автоцентър
Shop
Магазин
Parking
ТИР-паркинг
Bar
Снек-бар
Shower
Душ-кабини
WC
Тоалет

МТТ ООД - Добрич

Добрич, Околовръстен път “Добротица”
Телефони:
058 602 558; 058 601 344;
058 603 331; 058 601 346 
Факс: 058 603 331
e-mail: mtt@mtt-bg.com; mtt@dobrich.net

map

adblueЕкологичните проблеми свързани със замърсяването на атмосферата принудиха Европейските правителства да вземат засилени мерки за намаляване емисиите на вредни вещества в изгорелите газове на автомобилния транспорт. 
За да се гарантират екологичните норми ( EURO 4 и EURO 5 ) за съдържанието на азотни оксиди (NOx) в отделяните газове от дизеловите товарни автомобили и автобуси, бе въведена технологията SCR-селективна каталитична редукция.Тази технология използва специален химичен агент, за да редуцира вредните азотни оксиди до безвредните вода и азот.
Химичният агент- AdBlue ® е търговска марка регистрирана в международния офис на Световната Организация за Интелектуална Собственост в Женева и е притежание на VDA (Организация на Германските автомобилостроители).
Химичният състав на AdBlue ® се гарантира от стандарта DIN 70070-2005 , версия 2.0 от септември 2005 .
Производството, транспорта, съхранението и работата с продукта се следи от наредбите на Quality assurance guidance document AUS 32 (Наръчник за осигуряване на качество на CEFIC www.petrochemistry.net) Материалите, които могат да са в контакт с AdBlue ® са изброени в AUS 32, тъй като AdBlue ® има корозивно въздействие върху металите. 
AdBlue ® е напълно безвредно и безопасно за работа вещество.

adblue-1